Wat is Omdenken?

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.

Omdenken bij jouw organisatie Omdenken voor jezelf

Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder problemen geen omdenken. En een probleem bestaat uit twee dingen: feiten en verwachtingen. Zodra je een tegenstelling ervaart tussen die twee, tussen wat-zou-moeten-zijn en wat-is, ervaar je iets als een probleem. Door de feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, kun je de stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.

Hoe werkt omdenken?

Berthold Gunster

De grondlegger van het begrip 'omdenken'

Berthold Gunster (1959) is de grondlegger van het Omdenken. Na zijn opleiding aan de Akademie voor Expressie in Utrecht werkte hij als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. Naast projecten in Nederland creëerde hij bijvoorbeeld Not Your Mama's Bustour met daklozen in Chicago en Why Is Stas Addicted in de Oekraine. Met zijn team geeft hij sinds 2001 trainingen, shows en workshops aan bedrijven en particulieren. Berthold schreef over zijn gedachtegoed inmiddels een flink aantal bestsellers. Steeds meer mensen en organisaties leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.

omdenken bij jouw organisatie

Hoe werkt omdenken?

Van probleem naar mogelijkheid

‘Ja’ zeggen is de eerste stap van het omdenken. De dingen accepteren die je niet veranderen kunt, van een ‘ja-maar’ een ‘ja’ maken. Door dat te doen, maak je van een probleem een feit.

Daarna komt de tweede en laatste stap: maak van een ‘ja’ een ‘ja-en’. Maak van dat feit – waar je in eerste instantie dus last van had – een nieuwe mogelijkheid. Neem nou kaal worden. Wat betekent haarverlies? Op zich niks. Het is wat het is. Het hangt ervan af wat jij ermee doet. Als je je verzet, geeft dat strijd, stress en irritatie. Als je er ‘ja-en’ tegen zegt, ontstaat een nieuwe mogelijkheid. Misschien is kaal wel de mode.

Vanaf het moment dat een situatie is omgedacht, ontstaat er een mooie paradox. Vanaf dan geldt namelijk: hoe meer probleem, des te beter. Hoe meer haarverlies, des te beter.

lees verder in onze boeken

Omdenkmatrix

Zoals verwacht loopt alles anders

Wij onderscheiden vier manieren om met een probleem om te gaan. Problemen bestaan uit feiten en daaraan tegengestelde verwachtingen. Met beide kun je twee dingen doen: niet veranderen of wel veranderen. Daardoor ontstaat er een matrix bestaande uit vier vakjes: vier verschillende benaderingen van een probleem.

Wil je hier meer over weten? Lees dan ons boek Zoals verwacht loopt alles anders, daarin wordt deze matrix en wat je er mee kan uitvoerig beschreven.

Doe mij dat boek

Nog meer weten?

De 15 strategieën

Voor de theoretici altijd leuk om te weten: we onderscheiden 15 strategieën bij het omdenken.

Je kan een probleem namelijk op meerdere manieren in een mogelijkheid omdenken. De strategieën zijn onderverdeeld in vier groepen: liefde, werk, strijd en spel.

Wil je meer weten? Alles staat uitgebreid beschreven in het boek 'Huh?! – de techniek van het omdenken'.

Doe mij dat boek ook maar

Wie wij zijn?

De mensen achter Omdenken

Berthold doet het niet alleen! Ontmoet de mensen achter Omdenken.

Naast onze trainers, acteurs en technici, hebben we ook een team dat vanaf het kantoor aan de Oudegracht in Utrecht de toko draaiende houdt.

ontmoet onze mensen

Wil je nóg meer weten?

Er zijn nog veel meer boeken! Lees over een ja-maar-vrij-leven, leer omdenken, wees blij met lastige kinderen of oefen met omdenken in het onderwijs of op je werk. Er zijn inmiddels twaalf verschillende boeken over omdenken verschenen.

bekijk alle boeken

Je kunt van alles een probleem maken. Je kunt ook van een probleem van alles maken.