Passend onderwijs is voor mij op dinsdag en donderdag van 13 tot 14 uur.