Een leraar staat niet voor de klas; een leraar staat in de klas.