Moed wordt niet bepaald door de kracht waarmee je jouw mening verdedigt, maar door de openheid waarmee je de mening van een ander durft te onderzoeken.