Omdenken bij jouw organisatie? Dat kan!

Boek ons

Laweiplein

07-08-2013

De strategie van het ontregelen lijkt primair geschikt om situ­aties in de war te schoppen, maar soms leidt ‘ontregelen’ juist tot meer orde.

Zo kende het Laweiplein in Drach­ten nogal wat ongelukken. Hans Monderman, ook wel bekend als de ‘Paganini van de verkeers­kunde’, realiseerde op dit plein een radicaal project: hij liet alle verkeersborden, stoplichten, pijlen en andere visuele aanwijzin­gen verwijderen. Het resultaat? Het aantal ongelukken op het plein daalde dramatisch en het verkeer stroomde bijna twee keer zo snel door. Door niet te regelen.

Inmiddels is de filo­sofie van Monderman op Europees niveau omarmd en heeft bijvoorbeeld het Duitse stadje Böhmte 1,2 miljoen euro van de EU ontvangen om ook daar alle verkeerslichten en -borden te verwijderen. Mondermans aanpak is dermate succesvol dat Drachten een pelgrimsoord is geworden voor verkeerskundigen uit de hele wereld.

Berthold Gunster

Huh?! De techniek van het omdenken.

Zie ook artikel Intermediair.

07-08-2013
Omdenken bij jouw organisatie?
Dat kan!
Bekijk de mogelijkheden