zakelijk

Omdenken bij jouw organisatie? Dat kan!

Boek ons

De boeken van Omdenken

26-11-2015

Berthold Gunster (1959) is de grondlegger van het Omdenken. Over zijn gedachtegoed schreef hij inmiddels tien bestsellers. Hieronder vind je een overzicht van deze boeken. Alle boeken van Berthold Gunster zijn te bestellen in onze webwinkel maar liggen uiteraard ook in de boekhandel.

Abri treinstation klein

JaJa - omdenken als levenshouding

Ja als levenshouding, maar veel meer nog ja als woord, als scheppende taal, is het meest creatieve, ontregelende, motiverende, kortom krachtigste instrument dat wij tot onze beschikking hebben. Het is het woord dat gelijkstaat aan alles wat leeft, de energie in de natuur, het verlangen van de mens, een rivier die naar beneden stroomt, een zwangere regenwolk, een zomerse stortbui, het plezier waarmee kinderen aan het eind van een schooldag een plein op rennen, de oerkracht waarmee een nieuw mens geboren wordt.

Leven is ja.

Dit boek is een inspiratieboek. Het is geen roman met een logische verhaallijn met een begin, midden en einde. Aan de hand van verhalen, anekdotes, wetenschappelijk onderzoek en inzichten over omdenken als levenshouding gaan we op zoek naar de kracht van ja zeggen.


JaHuh?! - de techniek van het omdenken

Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het half vol.

Dit boek gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?

Huh?! gaat over de overgang van een ja-maar naar een ja-en-manier van denken. Van het denken in termen van problemen naar het denken in termen van mogelijkheden. De techniek die dit boek daartoe aanreikt is die van het omdenken.


Lastige kinderen? Heb jij even haast

Tijd om te lezen? Echt niet!

Waar of wanneer heb je als drukke ouder nog rust en tijd? Precies. Op de WC of s avonds in bed, de laatste tien minuten van de dag. Is dat een probleem? Nee, het is juist een mogelijkheid!

Dit prentenboek leert je op een beeldende, inspirerende en vooral bondige manier omdenken in opvoeding en onderwijs. Lastige kinderen? Heb jij even haast is de in-één-ruk-uitlezen-versie van Lastige Kinderen? Heb jij even geluk, Berthold Gunsters bestseller over omdenken in opvoeding en onderwijs.

Stop met opvoeden. Begin met houden van.


Omdenken is stom

Kinderen kijken met een open blik naar de wereld om hen heen. Ze zijn nog niet geprogrammeerd met `grote-mensen-software . Daardoor zien ze dingen zoals ze zijn, zonder oordeel, zonder mening, zonder er iets aan te willen veranderen. Kinderen zijn kampioenen in het omdenken. Ze zien wat er ís en niet wat er zou móéten zijn.

Omdenken is stom is samengesteld uit honderden reacties van mensen die zich op de een of andere manier met omdenken bezighouden en die als leerkracht of ouder het unieke talent van kinderen om om te denken op waarde weten te schatten.


Lastige kinderen? Heb jij even geluk

Kinderen? Stop met ze op te voeden. Het is vastdenken: kijken naar wat er niet is en wel zou-moeten-zijn. Van een probleem een ramp maken.

Denk het om. Maak van een probleem een mogelijkheid. Hoe? Simpel. Door te kijken naar wat er is en wat er zou-kunnen-zijn. Van een gebrek een talent maken.

Voor alle ouders, onderwijzers, jeugdleiders, trainers, verzorgers, ooms, omas, peuterleiders, docenten, oppassers, opas, badmeesters, hopmannen, kinderartsen, mentoren, gezinsvoogden, peetooms en -tantes, akelas, gidsen, kinderrechters, huisartsen, orthopedagogen, gezinsbegeleiders, tantes, jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en alle anderen die kinderen en pubers een warm hart toedragen.


Omdenken in communicatie

Het zusje van het succesvolle boekje Omdenken. Dit keer met als thema communicatie. Dit prikkelende boekje vol grappige en ontregelende illustraties laat zien hoe je de techniek van het omdenken kunt inzetten in allerlei situaties: op het werk, binnen de familie, met kinderen en in liefdesrelaties.

Omdenken in communicatie is een volledig herziene editie van Omdenken in relaties. Nieuwe verhalen, nieuwe tekst, nieuwe plaatjes. En allemaal beter natuurlijk, je herkent het boekje niet meer terug. Het gaat uiteraard nog wel steeds over omdenken, vastdenken, contrasteren, patronen, accepteren, erkennen, spiegelen, rolverwisselen, respecteren, ontregelen en ja-zeggen.

Dit boekje staat inmiddels meer dan 28 weken in de Bestseller top 60.


Ik ben oké, jij bent een sukkel

Betweterige schoonzus, bemoeizuchtige baas of onhandelbaar kind? Stop ze te veranderen. Ze zijn wie ze zijn. En dat zal altijd zo blijven. Is dat erg? Nee. Denk het om. Ze zijn je goudmijn.

In dit boek past Berthold Gunster de theorie van het omdenken toe op relaties, zowel in zakelijke als privé-situaties. Het doel is om een voor beide partijen waardevolle relaties te creëren. Al kan het in sommige gevallen betekenen dat de relatie beter kan worden beëindigd.


Omdenken

Om te kijken, denken en vooral creëren.

Dit praktische boekje laat in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat doet. Om in te bladeren, te grazen, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen.

Dit boekje staat inmiddels meer dan 200 weken in de Bestseller top 60.


Ja-maar, wat als alles lukt?

Hoe komt het dat we zo vaak niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? Waar komt toch die innerlijke stem vandaan, die ons ervan weerhoudt ten volle te leven?

Ja-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons voorzichtig, sceptisch en argwanend. Nadenken over het leven is tenslotte iets anders dan er aan deelnemen. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zo lang, tot elke kans voorbij is en worden buitenstaanders van ons eigen leven.


boeken

Nelleke Poorthuis
26-11-2015
Omdenken bij jouw organisatie?
Dat kan!
Bekijk de mogelijkheden