Boek ons
Denk mee

Ouderparticipatie

26-10-2014

Onlangs klopte Vera bij ons aan met een probleem dat volgens ons op veel meer scholen speelt: ouderparticipatie. Hoe krijgen leraren ouders meer betrokken? Jullie dachten weer naar hartelust mee en daar zijn we jullie dankbaar voor. Tijd om deze meedenker af te sluiten.

Wat was nu precies het probleem? Vera mailde ons het volgende.

De VO-praktijkschool waar ik training geef zou heel graag meer ouderparticipatie willen, maar ouders komen vaak niet opdagen op ouderavonden. De school heeft sinds dit jaar een nieuw gebouw, maar er kwamen helaas weinig ouders kijken. Zij hebben de ouders nodig, want opvoeden doe je niet alleen! Hoe krijgen zij de ouders meer betrokken, de school in?

Hebben we dit om kunnen denken? Stap 1: maak van het probleem een feit. Ouders zijn niet betrokken. Punt. Niets aan te doen, dat is nou eenmaal zo. Stap 2: maak van het feit een mogelijkheid. Welke mogelijkheid schuilt er in het feit dat ouders niet betrokken zijn? Wij vinden dat Alex het mooi omgedacht heeft door de strategie van het rolverwisselen toe te passen: "Geen aandacht meer aan de ouders besteden, wees blij met weinig betrokkenheid. Geen inbreng van ouders is juist heerlijk, het scheelt uuuuren aan overleg en werkgroepen. Trek lekker je eigen plan en je houdt tijd over." Heerlijk toch! Vera was dat met ons eens, maar vindt deze omdenker in de praktijk niet toepasbaar.

Ik heb net met een glimlach alle reacties nog eens gelezen. Er zitten hele goede vondsten tussen. Echt omdenken is natuurlijk de reactie van Alex. Klinkt heel relaxed. Alleen dat past niet echt bij de visie van de school en zo.

Aha! Wellicht is het probleem dan niet dat ouders niet betrokken zijn, maar dat jullie als school vinden dat ouders betrokken zouden-moeten-zijn. Dat verandert de situatie. Interessant. Vera mailde ons ook nog het volgende:

Ik vond de vraag van José Hoeve en Roos wel interessant: communiceren wij op de goede manier? Komt het wel bij de ouders aan? Of staat deze wereld van school en informatieavonden ver af van de ouders? Het afgelopen jaar hebben wij een ouderavond gehad georganiseerd door onze ouderraad. Het onderwerp van de avond was pesten en er was een gastspreker uitgenodigd van het GGZ. Een erg goed georganiseerde avond, alleen de opkomst was minimaal. Ik schat 25 ouders op een school van 320 leerlingen. In het voorjaar hebben we een multiculturele lunch georganiseerd. Leerlingen hebben aan hapjes gewerkt en ouders / bekenden / buren konden hapjes kopen. De opbrengst was voor een goed doel. Dat was een groot succes. Er waren verassend veel ouders gekomen. Ook onze open dag is heel druk bezocht. Als we terugkijken op die activiteiten hebben we twee besluiten genomen:

  • We gaan als school steeds gerichter kijken naar welke informatie we geven op een ouderavond. Ouders moeten weten wat er te “halen” valt. Het moet interessant zijn wat wij te vertellen hebben en aansluiten bij hun kind.
  • We gaan vaker aan de informatie een fun-factor toevoegen. Dat kan eten zijn of een markt. Misschien een loterij.

Dat vooral het informele/gezellige werkt op een praktijkschool bleek uit de reactie van Mirjam Corredoira. Gouden vondst om zo iets gezelligs aan iets belangrijks te koppelen.

Ik las ook een paar keer het voorstel om op huisbezoek te gaan. Helaas is dat afgeschaft omdat het veel te tijdrovend was. Ik heb het in het verleden zelf nog wel eens gedaan en het is wel heel waardevol om inzicht te krijgen in de leerling.

Goed om te horen dat jullie reacties Vera in ieder geval weer nieuwe inzichten gegeven hebben. De besluiten die Vera genomen heeft zijn natuurlijk niet echt omdenken, maar neigen meer naar oplossen. Helemaal niet erg (soms is oplossen ook superieur aan omdenken), maar het laat wel weer zien hoe moeilijk omdenken in de praktijk vaak is. Het vraagt moed om een probleem echt te laten bestaan en onze neiging om het op te lossen of weg te werken helemaal los te laten.

We willen jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor alle reacties. Zin in meer meedenkers? Alle lopende casussen vind je hier! Schroom je ook vooral niet om je eigen meedenkverhaal in te sturen.

62 reacties
Omdenken bij jouw organisatie?
Dat kan!
Bekijk de mogelijkheden
26-10-2014

Eigen omdenkverhaal? Denk mee! We zijn altijd op zoek naar mooie staaltjes omdenkerij.

Reageren onder dit verhaal kan helaas niet meer, maar we horen graag wat je wilt vertellen via contact@omdenken.nl.
M
Marion van Hoof
20-09-2015
Ik ga met Wanne mee. Als de ouders niet komen, ga dan naar de ouders toe…. en luister naar hen. Vraag de ouders wat zij nodig hebben om, of onder welke condities en voor welke activiteiten zij wél actief willen worden binnen de school.
L
Lizeke
08-07-2015
Wat is het ergste wat er gebeurt wanneer er weinig tot geen ouder participatie is? Dat vaak dezelfde ouders zich aanbieden is ook zich ook niet erg. Als Zij het graag doen. Ikzelf participeer veel. Wat mijn omdenken is voor niet los kunnen /willen laten . En voor graag overal van willen weten.
Kinderen kunnen zelf ook veel doen. Misschien wel meer dan nu van hen gevraagd wordt. Het gaat om hun scholing. Hun leven.
L
Susanna
14-08-2015
Laat de kinderen er over meedenken en hun ouders om hulp vragen. Kinderen vinden het superstoer als hun vader of moeder komt helpen, dat willen ze echt wel regelen.
Een minder elegante oplossing is eentje die hier (een beetje) werkt: de intekenlijst op de deur hangen, iedereen ziet wie er op staat en of er al voldoende aanmeldingen zijn om het item te kunnen uitvoeren (dat laatste op zichzelf blijkt te motiveren).
d
desiree
06-05-2015
Waarom willen wij ouders graag betrokken hebben bij de school en zien? Omdat het de leerprestaties verhoogt en de school meer mogelijkheden heeft als er veel taken door ouders gedaan worden.
Waarom zou een ouder zich daarbij aan sluiten? Niet, Ouder heeft vaak geen idee wat er op school gebeurt en wat hun kind de heledag doet. Hoe er omgegaan wordt met lesstof, conflikt situaties, pauzes.
Om dit in beeld te brengen met video is een hele klus (kunnen kinderen ook zelf) maar de meeste ouders komen wel kijken naar een video van de klas waar ook hun kind op is te zien. Wat weer gesprekstof kan geven en betrokkenheid.
J
José Hoeve
31-01-2015
OMNEKNED is in mijn ogen toch het probleem ook van de andere kant bekijken?
Vandaar ik me het volgende afvraag...
Heeft de school wel de juiste vraag gesteld aan de ouders? in bijvoorbeeld de uitnodiging? En in de juiste taal die alle ouders aanspreekt? Daar ligt de sleutel! of had de uitnodiging een open en vrijblijvend karakter?
Het is eerst de kunst van school om de ouders de school in te krijgen..te stimuleren.
Vanuit hier kun je pas als school een betrokkenheid bij ouders gaan creëren of motiveren.. die eigenlijk vanzelf al ontstaat als ze geïnspireerd zijn geraakt om te komen.
Kijk als school kritisch naar je eigen handelen en zoek daar creatief naar de oplossing, daarmee staat of valt de betrokkenheid van de ouders.
A
Anke siegers
30-01-2015
Ouderparticipatie blijft lastig zolang men vanuit school 'participatie' blijft vertalen als: 'ouders moeten activiteiten voor ons uitvoeren. ' Ouders willen graag meedenken en meebesluiten over kwesties die ertoe doen. Dus Regie. Ouders willen niet uitvoeren wat de schoolleiding/het onderwijsteam voor hen heeft bedacht. Nodig ouders ( en anders betrokkenen) dus uit om vanaf het begin mee te denken over de invulling van de activiteiten en andere zaken die er werkelijk toe doen. Na regie volgt dan vanzelf ook bereidheid om handen uit de mouwen te steken. Ouders kunnen en willen meer dan taxi zijn en koffie schenken.
S
Sara
28-01-2015
Als ouder vind ik ouderavonden ed vaak 'saai' en te schools / klassikaal...
Maar ik ben ook docent :P en weet dat ouders er voor hun kind moeten zijn. Zorg ervoor dat kinderen dit ook willen!

1. Tijdig en veelvuldig de datum doorgeven + belang ervan.
2. Ouders mét kind laten komen en ze LEUKE doe-opdrachten geven die ze sámen moeten uitvoeren en die waar mogelijk ook meetellen voor een cijfer!
3. Zorg dat ouders ook daadwerkelijk ervaren dat het een gemis voor hun kind is als ze niet komen. Dit doe je niet door ze een schuldgevoel aan te praten maar door te zorgen dat hetgeen je organiseert zo een impact heeft op alle deelnemers dat de mondelinge reclame het werk voor je doet.
4. Hetgeen je doet moet 100% in het belang zijn van het kind. Vooraf goed bedenken wat je doel is en hoe nuttig het is. Want wanneer je al een ouder kind hebt moet het niet zo zijn dat je het verhaal al een x gehoord hebt...
..
Denk (afhankelijk van niveau en leerjaar) bijvoorbeeld aan een roulatie-speur-tocht: ergens samen een rekenopdracht uitvoeren waarbij de leraar de ouders uitlegt hoe ze hun kind kunnen helpen (dan samen uitvoeren en vervolgens moet het kind adhv een beoordelingskaart aangeven hoe de ouder het heeft gedaan.) ... In een ander lokaal krijgen ze een communicatieopdracht: ouder krijgt te horen hoe het moet luisteren naar het kind terwijl hij toch de baas kan blijven (ze voeren dan samen een rollenspel uit en het kind mag vertellen wat hij ervan vond) ... In het gymlokaal ontdekken wat de regels zijn door de kinderen deze aan de ouders te laten vertellen terwijl de ouders kinderlijke redenen vinden om het vooral niet te doen waardoor de kids de ouders moeten zien te overtuigen als echte leraren in dop... Op deze wijze leer je ouders en kinderen hoe ze moeten samenwerken, naar elkaar luisteren, elkaar kunnen helpen enz...

.. Owja: zijn er een paar ouders toch afwezig: misschien kunnen een aantal kinderen aan elkaar gekoppeld worden of een paar oudere kinderen als reserve-ouder optreden...
M
Mirjam Corredoira
22-01-2015
Ik heb zelf op een praktijkschool gewerkt waar ik bij Leefstijl de workshop "visite"heb ontwikkeld. De bedoeling is dat de leerlingen een high tea, of lunch verzorgen voor visite. Iedere leerling mag één persoon uit zijn of haar omgeving uitnodigen. Vader, moeder, opa, oma, buurman, buurvrouw, broer, zus, etc. Dan gaan ze samen overleggen wat ze gaan klaarmaken, inschatten wat het gaat kosten, de uitnodiging maken, de boodschappen doen en kijken of hun budget wel klopt, en zo niet, wat laat je dan weg? Dan het klaarmaken van de lunch of high tea en tenslotte het ontvangen van de gasten als echt gastheren en -vrouwen. Dit was erg leuk en de ouders kwamen graag. Tegelijk konden leerlingen ook nog een rondleiding geven. Soms zat de teamleider er ook bij en kon zo informeel ook met ouders praten.
Veel succes verder!
D
Diana
15-01-2015
Leer kinderen bewust te maken van het feit dat hun ouders nodig zijn op school, kinderen kunnen de boodschap het beste overbrengen!
T
Tim Ruijters
22-12-2014
Een vraag die ouders kan prikkelen om te participeren is de volgende: welke skills moet je kind leren om in 2032 een baan te vinden.

Veel scholen zijn op dit moment aan het nadenken over de vraag hoe nieuwe technologie in het curriculum 'ingeweven' kan worden. Denk hierbij aan: 3D printing, programmeren (Scratch), internet of things (Bendoobox, robotica).

Op de Nederlandstalige wikiversiteit (zusterproject van Wikipedia) ben ik van plan een leerproject te starten waarin we met alle ouders van Nederland kunnen meedenken.

Welke ouders/ scholen doen mee?

Zie onderstaande link voor meer info.

https://beta.wikiversity.org/wiki/User:Timboliu/Samen_leren
J
John Vos
19-12-2014
Mijn oplossingsrichting: leraren meer betrekken bij ouders d.m.v. Een vrijwilligersdag waarbij leraren klusjes doen voor ouders, bij ouders thuis aan het begin van het nieuwe schooljaar. De leraren geven het perfecte voorbeeld wat participatie is. Ouders wordt gestimuleerd deel te nemen aan een 'om niet' spel waarbij zij onderling elkaar gaan ondersteunen in klussen voor elkaar zoals kinderen naar school brengen , oppassen op elkaars kinderen enz. De school beheert het systeem. Participeren op school levert punten op. Een punt geeft recht op een 'om niet' klus uitgevoerd door de andere ouders met de gewenste vaardigheden voor die klus.
J
Sara
28-01-2015
krijg ik als docent dan de uren betaald dat ik elders ga klussen? :P
Ben het ermee eens dat participatie 2 kanten op moet. Maar ouders moeten wel interesse (leren) hebben in hun kind en wat het doet op school ... Aan de andere kant vind ik ook weer dat een ouder niet teveel gevraagd kan worden voor taken die de docent hoort te doen (in het PO zie je vaak dat ouders altijd gevraagd wordt te rijden voor dit en dat, dat er weer eens gebakken dient te worden, dan weer voor caroussel-lessen ingezet moeten kunnen worden enz)
Als je wat organiseert: maak het dan voor alle partijen aantrekkelijk en raffel niet je lesje af ... Vernieuwend onderwijs is ook voor ouders noodzakelijk :P