Boek ons
Denk mee

Ouderavonden

01-03-2015

Katie zat met een probleem en kon jullie hulp goed gebruiken. Er wordt op de school van haar dochter hard gewerkt aan goed contact tussen de ouders en de docenten. Maar dat gaat nog niet zoals ze het graag zou willen. Ze was op zoek naar manieren om het contact tussen ouders en leraren zo vorm te geven, dat de belasting voor de leraren niet hoger wordt, maar de informatiedeling wel een stuk beter. 

Probleem

Eén van de problemen was bijvoorbeeld dat het moment waarop ouders contact willen niet overeenkomt met het moment waarop de docenten tijd hebben. Als ouders met een probleem of een vraag zitten, mogen ze deze altijd uit school stellen aan de leerkracht. Alleen, veel ouders werken en halen de kinderen niet zelf op, of bij de BSO en willen dit liever op een ander moment doen. Leerkrachten zeggen terecht dat zij geen 24/7 hulpverlening zijn en niet de hele dag moeilijke mails willen beantwoorden.

Conclusie

Naar aanleiding van de vele reacties vroegen we Katie wat ze er aan heeft gehad en hoe het er nu op de school van haar dochter aan toe gaat. Ze schreef ons het volgende:

Beste meedenkers,

Laten we maar beginnen met de conclusie, dat dit onderwerp de tongen flink losmaakt! Wat een bevlogenheid. Uiteindelijk heeft iedereen gelijk; ouders moeten hun prioriteiten goed leggen - bij de kinderen, school kan kijken naar andere mogelijkheden om contact te zoeken. Maar daarmee is het feit niet omgedacht, dat is commentaar leveren op hoe zaken nu eenmaal voor veel ouders en leerkrachten lopen. 

We hebben zelf als werkgroep nu al veel dingen gedaan met een positief resultaat voor alle partijen. De mail wordt gebruikt om afspraken te maken, om hulp bij schoolse activiteiten te vragen en om samen de ouderavonden te plannen. School vraagt of je uit school of 's avonds wil, ze geven hun verwachting over hoeveel tijd er nodig is en als ouders mag je ook onderwerpen aandragen en aangeven dat je meer tijd wil. Werkt als een zonnetje. Er wordt gebruik gemaakt van Klasbord, waardoor er hele directe communicatie per klas is over het wel en wee. Verder maken we in de werkgroep de schoolinformatie beter toegankelijk, waardoor ouders de informatie beter kunnen vinden.

Samen hebben we al veel voor elkaar! Wat we van jullie nog hebben geleerd en zeker toe gaan passen, is het startgesprek wat een aantal mensen heeft uitgelegd. Ik denk oprecht, dat daarmee mijn "probleem" van het zoeken naar contactmomenten niet alleen verandert in een feit, maar in een hele grote mogelijkheid; niet alleen inzicht in wat kan qua planning, maar ook wat ouders en leerkrachten voor elkaar kunnen betekenen. En daarmee staat voor mij het kind centraal, als we als team het onderwijs beter maken.

Wat dat betreft zijn we het helemaal met Katie eens. De wens om het gedrag dat ouders vertonen te veranderen omdat je vindt dat het anders zou-moeten-zijn is een vorm van vastdenken. Als je het probleem omdenkt zul je de feiten moeten accepteren en kijk je vervolgens wat je wèl kunt met dat-wat-er-is. Voor Katie was de reactie van Martijn dus het meest waardevol. De startgesprekken gaat ze daadwerkelijk implementeren. Martijn, je krijgt van ons één van de boeken over Omdenken!

Nieuwe meedenkers

We willen jullie allemaal weer ontzettend bedanken voor alle reacties. Zin in meer meedenkers? Alle lopende casussen vind je hier. Zit je zelf met een probleem en ben je benieuwd hoe anderen daar tegenaan kijken? Zou je het wel willen omdenken, maar weet je nog niet helemaal hoe? Mail ons dan en wie weet verschijnt jouw probleem binnenkort op onze website.

71 reacties
Omdenken bij jouw organisatie?
Dat kan!
Bekijk de mogelijkheden
01-03-2015

Eigen omdenkverhaal? Denk mee! We zijn altijd op zoek naar mooie staaltjes omdenkerij.

Reageren onder dit verhaal kan helaas niet meer, maar we horen graag wat je wilt vertellen via contact@omdenken.nl.
A
Angelique
06-09-2015
OMDAT JE VINDT.......IN EEN STUKJE OVER ONDERWIJS HOREN GEEN TAALFOUTEN!
A
Anneke Schuwer
08-04-2016
Ik ervoor en jij er achter. Dat is de regel. Dus "je vindt" is correct.
E
Emile van Doorn
13-08-2015
Ik vind dit altijd simpel: als een ouder een vraag heeft, kom maar langs in de pauze, na school of voor school. Ook heb ik eens een groep begeleiders met een moeder van een leerling bij me thuis uitgenodigd omdat ik die dag vrij was. Dat was nog gezellig ook.

Is het niet gewoon de bedoeling om tijd te maken voor ouders en hoort het niet gewoon bij je vak als docent? De tijd is de docent toch kwijt en dus dan maar direct contact. Leerlingvolgsystemen vormen vaak een heel nieuw probleem. Is alles ingevoerd, kunnen de ouders inloggen, weten ze hoe het werkt, weet de docent hoe het werkt en hoe komt de geschreven tekst over op de ouders en/of leerling?

Kortom, voor Katie: is er een vraag van aan ouder, mail, bel of whatsapp met de docent en maak een afspraak. Er is altijd wel ergens een moment waarop het lukt. Laat je het contact niet opdringen, want soms is er ook geen reden om actief contact te hebben met ouders omdat de leerling het al prima naar ouders overbrengt. Lukt het de docent niet om een afspraak te maken, dan kun je twijfelen aan de betrokkenheid van de docent en/of je daadwerkelijk een afspraak met die docent wil.
A
Anja
11-08-2015
Hoi
Het is een terechte opmerking dat ook leerkrachten hun draagkracht moeten afbakenen.
Ikzelf werk meestal met een vaste dag waarop ik mails beantwoord. Telefonisch geef ik ook een duidelijk uur aan. Natuurlijk moeten dringende zaken wél aan bod komen.
Op school is er ook de mogelijkheid om de leerkracht voor en na school aan te spreken. Een extra oudercontact kan altijd ingepland worden.

Ik denk dat duidelijkheid belangrijk is.
Wetende dat elke ouder en leerkracht met een hart voor de kinderen zorgt, kan een samenwerking niet mis gaan. Engagement van 2 kanten .... Een leerkracht die er wil zijn voor de brede ontwikkeling van het kind, een ouder die respecteert dat de leerkracht ook een gezin heeft buiten de school.
B
Bram Valkenburg
29-05-2015
Weet niet of dit is langsgekomen maar mijn inbreng is de volgende: In de vraag wordt een probleem voorgelegd en de daaruit komende vraag; 'hoe kunnen ouders met een probleem of een vraag deze aan de leerkracht voorleggen?' Een kind is niet alleen op school aan het leren. het kind leert de hele dag. Een vraag die nog openstaat; hoe kunnen leerkrachten met een vraag of situatie naar de ouder komen? Haal de genoemde kaders weg door onderwijs breder te trekken dan school. Dit is geen 'hoe te doen' of 'wat te doen' maar geeft input over het 'waarom te doen'.
L
Luisterkamer
08-05-2015
Volgens mij is dit geen probleem van de school: die is open op vaste tijden immers?
Waarom zou je hier allerlei oplossingen als school of docent voor zoeken terwijl het probleem geen eigendom van de school is?
Ouders die overdag niet willen hebben het probleem in eigendom.
Laat het probleem dan ook daar waar het hoort: bij de ouders.
Wat kan helpen is dat je ouders uitlegt dat ze een verantwoordelijkheid hebben richting kind en school.
Als een ouder wil dan is er alle ruimte om tijd vrij te plannen voor een gesprek of voor contact.
Nogmaals: laat het probleem bij de eigenaar van het probleem en dat is in dezen toch de ouder.
P
Peter Hentenaar
07-04-2015
Een keer per 3 maanden driehoeksgesprekken school-ouder-kind plannen, doen wij ook al jaren. Daarnaast "inloopspreekuur" laatste woensdag van de maand, week van te voren opgeven, vol is vol.
Als bovenstaand werkt, dus zinvol is, komen ouders vanzelf, ook als ze "moeten" werken.
Ouderavonden alleen houden over algemene onderwerpen die voor iedereen gelden, kan zeer preventief op bovenste twee werken.
Bij mailverkeer vooraan gradatie van ernst aan laten geven, werkt ook preventief.
J
Jasper Henneveld
30-03-2015
Ik vraag me af waar het nu echt om gaat. Vanuit het omdenken gedacht: een probleem oplossen creëert een nieuw probleem (= vastdenken) -> de relatie tussen ouders en leerkrachten is niet goed (genoeg) -> oplossing is richt een stichting op voor de oplossingen -> probleem vraag en aanbod kan niet goed op elkaar worden afgestemd ->oplossingen enzovoorts.
Wat is nu de kern / het feit waarom men vindt dat de relatie tussen partijen verbeterd dient te worden? Wellicht dat omdenken daar bij kan helpen?
L
Liz
23-03-2015
De leerkracht kan een chat-uurtje instellen? Een vaste tijd waarin ouders hen kunnen benaderen om vragen te stellen. Zo kan de leerkracht de beschikbare tijd ook beperkt houden. Er kan vast onderscheid worden gemaakt in openbare vragen en privévragen. Soms hebben andere ouders namelijk ook wat aan de antwoorden.
T
Tonna van der Linden
06-03-2015
'ouder' worden is ook een beroep waar geen opleiding voor bestaat!
P
Pedagogiek PLUS
06-03-2015
In onze Pedagogiek Plus klas hebben wij op woensdag 4 maart een les gewijd aan het Omdenken, met onder andere deze casus. Bij deze willen wij onze input hier plaatsen. Er is gewerkt in 2 groepen, vandaar dat hierin een onderscheid wordt gemaakt.

Groep 1:
-Het maken van een docentrooster met vaste dagen & tijden waarop de docenten hun e-mail checken. Richtlijn is 1 à 2 keer per week. Dit wordt vanuit de directie gecommuniceerd.
-Daarnaast vindt er eens per maand een speeddate plaats voor persoonlijke vragen. Iedere ronde duurt 20 minuten & hiervoor kan men zich digitaal inschrijven. Mochten het na een eerste speeddate nog nodig zijn, dan kan er een vervolgdate worden gepland om dieper in te gaan op het onderwerp.

Groep 2:

Het invoeren van een Skype ontmoeting uur. Iedere docent is 1 moment per week beschikbaar gedurende 1 uur. In de nieuwsbrief staan deze dagen en tijden weergeven, zodat het voor iedereen inzichtelijk is welke docent wanneer online is via Skype. Er is één algemene Skype-account voor de school. Ouders kunnen via Skype een individueel gesprek voeren met de docent, maar er kunnen ook momenten worden gedaan waarop groepsgesprekken worden gehouden (met meerdere ouders). De docent moet gedurende dit uur online zijn via Skype, ook al wordt hij misschien niet gebeld via Skype. Na dit uur sluit de docent Skype af.