Omdenkdag

Een inspirerende onderdompeling in het Omdenken gedachtegoed. Voor wie durft. Er is geen weg terug.

6 uur (inclusief pauzes)
15 tot 2.500 personen
Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan.
Jean-Paul Sartre

Een hele dag omdenken

De veranderingen in de wereld gaan zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Hoe ervaren we die problemen? Als beren op de weg. We zijn geneigd er ja-maar tegen te zeggen. Problemen zijn lastige obstakels, die we zo snel mogelijk uit de weg moeten ruimen. Wat is het risico? Dat we een nieuw probleem met een oude manier van denken proberen op te lossen. Meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op. ‘Opa Piet denken’ of ‘vastdenken’ noemen wij dat; van een probleem een ramp maken.

Omdenken is de tegenhanger van Opa Piet denken. Omdenken begint niet met ja-maar, maar met ja-en. Met omdenken probeer je het probleem niet weg te werken, maar probeer je het probleem te gebruiken. Omdenken beschouwt elk probleem als een lastig obstakel, waar je met geduld en creativiteit, kortom een nieuwe manier van denken, een nieuwe mogelijkheid van kunt maken. Met omdenken zie je de beren én de weg.

Tijdens de Omdenkdag zullen onze trainer en acteur met de aanwezigen verkennen, waar hun organisatie kansen en mogelijkheden laat liggen. Hoe kun je een probleem gebruiken om er beter van te worden? Omdenken gaat uit van de filosofie dat wrijving glans geeft; dat tegenslag ons sterker kan maken. Innovatie ontstaat daar, waar mensen zich door problemen uitgedaagd voelen slimmer, creatiever en intelligenter met de werkelijkheid om te gaan. De Omdenkdag daagt deelnemers uit om de energie van elk probleem te zien als creatieve energie.

De dag is een allesomvattende onderdompeling in het omdenken gedachtegoed.
Humor, actie en bezinning wisselen elkaar in hoog tempo af.

De deelnemers wordt uitgedaagd om te leren met hun hele hebben en houden. Lichaam én geest. Weten én twijfelen. Denken én doen. Actie én reflectie.

Omdenkdag

 • Wat is de vorm van het programma?

  Net als alle andere programma`s is de Omdenkdag een rijkgeschakeerde mengeling van werkvormen, inhouden en programma-onderdelen: doen en denken, oefening en reflectie, actie en bezinning wisselen elkaar voortdurend en in hoog tempo af.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Het programma is geschikt voor elke organisatie die wil dat zijn medewerkers op diep niveau met het Omdenken in aanraking komen.

 • Wat is het effect?

  De Omdenkdag heeft een positief effect op de cultuur van een organisatie. Daarnaast levert de dag een veelheid aan instrumenten op, die door de deelnemers meteen in de eigen praktijk toegepast kunnen worden.

 • Wanneer kan ik het inzetten?

  De Omdenkdag kan zowel ingezet worden als onderdeel van een cultuur- of veranderingstraject, of als een op zichzelf staande inspirerende training.

Neem contact op

Onze programma’s zijn zorgvuldig samengesteld en op zo’n manier ontwikkeld, dat ze voor iedere doelgroep geschikt zijn.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@omdenken.nl of +31(0)30-2334062.


Dit vind je misschien ook interessant