Nieuw bij ons: Omdenkcoaching

Worstel jij al een hele tijd met een probleem in je relatie of op je werk? Loop jij continu tegen dezelfde dingen aan en krijg je ze maar niet veranderd?

Doe mee aan de try-out

Helaas! Het onderzoek is inmiddels afgerond en je kunt niet meer meedoen. Wel interesse in omdenkcoaching? Mail ons voor de mogelijkheden.

***

Wat dacht je ervan om dat probleem te gaan omdenken in een privé coachsessie met onze omdenkcoach Sanne? We hebben deze nieuwe vorm van coaching al op kleine schaal getest. De resultaten waren veelbelovend. We willen daarom de komende vier maanden 50 coachsessies gaan houden en wetenschappelijk gaan onderzoeken of de coaching effectief is.

Wie kan zich aanmelden?

We zoeken 50 gezonde mensen vanaf 18 jaar met een probleem dat zij in een sessie van maximaal een uur willen gaan omdenken. Je moet het Nederlands minimaal redelijk beheersen omdat de coaching in het Nederlands gebeurt.

Wat gebeurt er na aanmelding?

We werken via first come, first serve. Dus de eerste 50 aanmeldingen komen in aanmerking voor de coaching. Deze 50 deelnemers zullen worden benaderd om mee te doen aan het onderzoek naar omdenkcoaching. De eerste 25 aanmeldingen krijgen coaching in oktober of november. De overige 25 aanmeldingen krijgen coaching in december of januari.

Bij aanmelding kun je aangeven of je liever coaching wilt in oktober/november of december/januari. Je kan ook een voorkeur opgeven voor Utrecht of Breda. Coaching in het weekend is ook mogelijk. We proberen zoveel mogelijk met je wensen rekening te houden.

​Wat houdt de coaching in?

Je krijgt een uur individuele omdenkcoaching voor een probleem dat jij wilt gaan omdenken. De coach is Sanne van Arnhem. Daarna ontvang je 21 dagen elke dag een e-mail met praktijkopdrachten die je ondersteunen bij het omdenken van je probleem.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit 3 keer een korte online vragenlijst invullen: eind september, oktober en november. Je krijgt hiervoor een e-mail met de link.

Het invullen van de vragenlijsten kost de eerste keer ongeveer 10-15 minuten en daarna maximaal 20-25 minuten.

Er wordt uiteraard vertrouwelijk met je gegevens omgegaan: de resultaten worden geheel anoniem verwerkt en alleen voor onderzoek gebruikt. Ook de coachsessies zijn uiteraard vertrouwelijk.

Je hebt het recht om je deelname aan het onderzoek op ieder moment weer in te trekken zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

Wat kost de coaching?

De coaching kost €75,- (inclusief btw).

Als je meedoet aan het onderzoek en alle drie de vragenlijsten invult, krijg je 50% retour. Dus dan krijg je de coaching voor €37,50.

​Wat als je niet bij de eerste 50 aanmeldingen zit?

Je kan dan helaas (nog) niet meedoen met de omdenkcoaching. Mochten we na dit onderzoek meer sessies gaan geven, dan kun je je daarvoor op dat moment opnieuw inschrijven.

Maar als je niet bij de eerste 50 aanmeldingen zit, kun je ons wel helpen met het onderzoek. Je kunt op het aanmeldingsformulier namelijk ook aangeven of je in dat geval toch wilt meewerken aan het onderzoek. Door het invullen van de 3 vragenlijsten help je ons aan betrouwbare onderzoeksgegevens. Voor de goede orde: je krijgt dan niet bij een eventuele latere coaching de bovengenoemde 50% korting. Dat geldt alleen voor de deelnemers aan de try-out.

Wie doet het onderzoek naar de coaching?

Judith Niekel, masterstudent Levensloop Psychologie aan de Open Universiteit Nederland, voert het onderzoek uit. Zij doet dit in nauwe samenwerking met ons en onze adviseur, dr. Aukje Nauta van Factor Vijf en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Johan Lataster begeleidt het onderzoek vanuit de Open Universiteit Nederland.

Hoe meld je je aan?

We hebben inmiddels al meer dan 50 aanmeldingen voor de coaching try-out ontvangen. Dat ging snel! Je kunt je nu dus niet meer aanmelden voor de coaching try-out, maar ons nog wel helpen aan betrouwbare onderzoeksgegevens door je via dit formulier op te geven om de drie vragenlijsten voor ons in te vullen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via coaching@omdenken.nl.